UGCS Pro KML

UGCS Pro KML

Pliki KML z granicami obszaru ankiety można zaimportować do UgCS w celu ustalenia dokładnej lokalizacji ankiety. Segmenty „LineString” pliku KML zostaną zaimportowane jako prosta trasa Waypoint. Segment „LinearRing” można zaimportować jako typ trasy „skan obszaru”, „fotogrametria” lub „obwód”. Samouczek wideo: Import danych KML i CSV do UgCS.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *