Procedura składania i zasad rozpatrywania reklamacji w sklepie internetowym

 

Procedura składania i zasad rozpatrywania reklamacji w sklepie internetowym
Cel procedury: Celem procedury jest określenie klarownych zasad i kroków dotyczących składania
reklamacji oraz procesu jej rozpatrywania w sklepie internetowym. Ma to zapewnić klientom
sklepu pewność, że ich reklamacje zostaną rozpatrzone w sposób sprawiedliwy i skuteczny.

1. Składanie reklamacji:
a. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie
internetowym. Reklamacje mogą dotyczyć wad produktów lub innych problemów z
zamówieniem.
b. Reklamacje można składać w następujący sposób:
i. Przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu.
ii. Poprzez wysłanie e-maila na dedykowany adres reklamacyjny:
reklamacje@sklep.rtks.pl.
iii. Telefonicznie, kontaktując się z infolinią sklepu 884 300 003
c. Klient składający reklamację powinien podać następujące informacje:
i. Numer zamówienia.
ii. Opis problemu lub wady produktu.
iii. Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu.

2. Rozpatrywanie reklamacji:
a. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. W przypadku bardziej skomplikowanych reklamacji lub konieczności
skontaktowania się z dostawcą, termin może być przedłużony, jednak klient zostanie o tym
poinformowany.
b. Po rozpatrzeniu reklamacji, klient otrzyma informację zwrotną w formie e-maila lub
telefonicznie, w której zostanie przedstawiona decyzja sklepu w sprawie reklamacji.
c. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zobowiązuje się do:
i. Wymiany wadliwego produktu na nowy lub
ii. Naprawy wadliwego produktu lub iii. Zwrotu pieniędzy na konto klienta.
d. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient otrzyma pisemne uzasadnienie
decyzji.

3. Postanowienia dodatkowe:
a. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu bez
podawania przyczyny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwrotów i
odstąpień od umów.
b. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby proces reklamacji przebiegał sprawnie i
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenta.
c. W przypadku problemów z rozpatrzeniem reklamacji, klient ma prawo skorzystać z
innych dostępnych środków ochrony praw konsument