4D modeling

Agisoft Metashape

Przetwarzanie danych z wielu kamer dla kreatywnych projektów w sztuce filmowej, przemyśle gier itp.
Podstawa licznych efektów wizualnych z modelami 3D zrekonstruowanymi w sekwencji czasowej.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *