Reklamacje

 

 

Procedura składania i zasad rozpatrywania reklamacji w sklepie internetowym

Cel procedury: Celem procedury jest określenie klarownych zasad i kroków dotyczących składania reklamacji oraz procesu jej rozpatrywania w sklepie internetowym. Ma to zapewnić klientom sklepu pewność, że ich reklamacje zostaną rozpatrzone w sposób sprawiedliwy i skuteczny.

  1. Składanie reklamacji:

a. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym. Reklamacje mogą dotyczyć wad produktów lub innych problemów z zamówieniem.

b. Reklamacje można składać w następujący sposób:

  1. Przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu.
  2. Poprzez wysłanie e-maila na dedykowany adres reklamacyjny.
  3. Telefonicznie, kontaktując się z infolinią sklepu.
  1. Klient składający reklamację powinien podać następujące informacje:

i. Numer zamówienia.

ii. Opis problemu lub wady produktu.

iii. Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu.

  1. Rozpatrywanie reklamacji:

a. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku bardziej skomplikowanych reklamacji lub konieczności skontaktowania się z dostawcą, termin może być przedłużony, jednak klient zostanie o tym poinformowany.

b. Po rozpatrzeniu reklamacji, klient otrzyma informację zwrotną w formie e-maila lub telefonicznie, w której zostanie przedstawiona decyzja sklepu w sprawie reklamacji.

  1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zobowiązuje się do:

i. Wymiany wadliwego produktu na nowy lub

ii. Naprawy wadliwego produktu lub iii. Zwrotu pieniędzy na konto klienta.

d. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient otrzyma pisemne uzasadnienie decyzji.

  1. Postanowienia dodatkowe:

a. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu bez podawania przyczyny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwrotów i odstąpień od umów.

b. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby proces reklamacji przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenta.

c. W przypadku problemów z rozpatrzeniem reklamacji, klient ma prawo skorzystać z innych dostępnych środków ochrony praw konsument.