Agisoft Metashape Dense point cloud_ editing and classification

Agisoft Metashape Dense point cloud_ editing and classification

Opracowanie edycji modelu w celu uzyskania dokładnych wyników.
Klasyfikacja punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii.
Eksport .LAS, aby skorzystać z klasycznego przepływu pracy przetwarzania danych punktowych.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *