Agisoft Metashape Digital elevation model _ DSM_DTM export

Agisoft Metashape Digital elevation model _ DSM_DTM export

Cyfrowy model powierzchni i / lub cyfrowy model terenu – w zależności od projektu.
Georeferncing oparty na metadanych EXIF ​​/ dzienniku lotów: dane GPS / GCP.
Obsługa układów współrzędnych rejestru EPSG: WGS84, UTM itp.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *