Multispectral imagery processing

Agisoft Metashape

Przetwarzanie obrazów RGB / NIR / termicznych / wielospektralnych.
Szybka rekonstrukcja oparta na preferowanym kanale.
Wielokanałowe generowanie ortomozy do obliczania i eksportu wbudowanych wskaźników wegetacji (NDVI).

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *